Relining

I stället för stambyte - ett smartare val
Relining – spara tid och pengar

Relining är det etablerade samlingsbegreppet för att förnya samt renovera rörledningar från insidan. Metoden kan med fördel appliceras inom en rad olika områden och används i nuläget inom såväl fastigheter som infrastruktur. Att välja relining vid stambyte gör att du kan spara både tid och pengar. Du kan välja att bara renovera de rör som är i behov av åtgärd när du väljer relining som metod. Tillvägagångssättet är smidigare och mer kostnadseffektivt än många andra metoder. Vi på JP Relining AB är experter på relining och hjälper dagligen privatpersoner, kommersiella bolag och förvaltare i hela Sverige.

Relining- Det trygga valet
Jämför du med ett traditionellt stambyte så blir bostaden oftast obeboelig under renoveringstiden. Dessutom är det dyrt att riva golv och väggar, frakta bort byggmaterial och återställa det som rivits. Att istället välja relining som metod när spillvattenledningar behöver renoveras innebär att de som bor i fastigheten kan bo kvar under hela renoveringstiden. Relining är definitionen av en trygg och enkel renoveringsmetod. Företag i fastigheten kan i lugn och ro bedriva sin verksamhet som vanligt utan kostnadskrävande driftsstörningar. Förlita dig på vår kompetens och kunnande, så kan vi fokusera på att renovera dina avloppsrör.

Smidigt och störningsfritt
Relining är ett samlingsbegrepp för renovering av olika typer av rörsystem från insidan och är det moderna sättet att renovera avloppsrör. I stället för att som förr i tiden byta ut alla rör, stambyte, skapas det vid relining ett nytt självbärande rör på ett smidigt och störningsfritt sätt till skick som nya. Dåliga stammar kan leda till läckage och vattenskador i hus och lägenheter och måste tillslut åtgärdas.
Sprutline
Vid denna metod sprutas insidan på avloppsrören med en korrosionsbeständig polyesterplast. Den styrenfria polyesterplast vi arbetar med är förstärkt med glasflingor vilket gör renoveringen stark och hållbart med hög motståndskraft mot mekanisk nötning samt de kemiska påfrestningar som uppkommer i avloppsrör. Den styrenfria plasten avger betydligt mindre lukt än styrenbaserade plaster vilket är en förutsättning vid reliningsarbete inne i lägenheter.

Hybrid
Vid s.k. hybrid relining kombineras våra olika metoder och material med varandra för att ge det absolut bästa och mest funktionella resultatet vid varje enskilt renoveringstilfälle.
Relining med Sacpipe Connection System

Nya rör
Vid relining / rörinfodring med Sacpipe Connection System får man ett helt nytt självbärande rörsystemet som är helt skarvfritt. Det blir ett tätt och korrosionsskyddat system med bättre förmåga till genomströmning än det gamla röret.

Grenrör
Ett rörsystems svagaste del är ofta själva grenen och det är därför extra viktigt att förstärka denna. Vid rörinfodring med Sacpipe Connection System monteras ett grenrör efter att stammen infodrats och öppningar till mötande rör gjorts. Grenröret täcker hela grenen och säkerställer att det nya rörsystemet blir 100% tätt.

Fördelar med relining
Det finns många essentiella fördelar med att använda sig av Relining. Människorna som bor i fastigheten störs minimalt och kan bo kvar i sin bostad under hela renoveringstiden. Som vi tidigare nämnt förkortas renoveringstiden betydligt jämfört med stambyte och detta leder till kostnaden också blir ansenligt mycket lägre. Vi måste också passa på att tillägga en annan viktig fördel med att välja oss.  Metoden som vi erbjuder är resurssnål med minimal mängd avfall och låg reseförbrukning. Alla våra installationer samt reparationer är dessutom utförda av auktoriserade och certifierade montörer allt för att garantera dig som kund en professionell och trygg relining.
Varmt välkommen att kontakta oss
Relining istället för stambyte ett smartare val helt enkelt. Kontakta oss gärna och bara hör av dig om du har funderingar eller frågor på metoden vi använder oss av. JP Relining AB, din fullservice företag inom underhåll och renovering av dag och spillvattensystem i fastigheter. Varmt välkommen att kontakta oss!