Om oss

Låt oss berätta lite om oss själva
Ett modernt fullserviceföretag

I stället för stambyte — Vi renoverar och underhåller dina rör för framtiden. Behöver du göra ett stambyte? Glöm alla rörbyten och renovera de befintliga istället! JP Relining AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och renovering av dag och spillvatten system i fastigheter. Vi utför relining som ett alternativ mot stambyte där man slipper rivningar och obeboliga bostäder under relativ lång tid och istället kan bo kvar i bostaden under renoveringstiden. JP Relining AB är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten.

Våra av Sacpro auktoriserade och certifierade montörer utför installationer och reparationer av högsta kvalité. Vi erbjuder en smidig, funktionell och kostnadseffektiv lösning på rörproblem för både fastighetsägare och boende.

Metoden som JP Relining använder är resurssnål med minimal mängd avfall och låg reseförbrukning. De gamla rören behöver inte bilas bort och tätskikten i fullt fungerande badrum behöver inte röras. Detta innebär att stora resurser sparas jämfört med traditionella stambyten.