Miljö & hållbarhet

Metoden som JP Relining använder är väldigt resurssnål
En resurssnål metod

Metoden som JP Relining använder är resurssnål med minimal mängd avfall och låg reseförbrukning. De gamla rören behöver inte bilas bort och tätskikten i fullt fungerande badrum behöver inte röras. Detta innebär att stora resurser sparas jämfört med traditionella stambyten.

Tester genomförda av Plastic Comission of German Federal Health Authorities visar att det material som används vid renoveringar av rör inte påverkar vattnet som funnits i ledningarna negativt. Resultatet visar att vattnet håller dricksvattenklass.
Våra material uppfyller kraven i BASTA

BASTA är ett vetenskapligt baserat miljöbedömningssystem för bygg och anläggningsprodukter för ett giftfritt och hållbart byggande. BASTA utvecklas tillsammans av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är ett icke vinstdrivande bolag. Ett system baserat på vetenskap byggs med kunskap om branschens behov och hög kompetens inom miljöområdet.